Vleeskopenonline.nl privacybeleid

Dit is de website van boerderij De Meerheuvel, handelend onder de naam vleeskopenonline.nl.
Ons post- en bezoekadres is Meerheuvelweg 1A, 6621 KT Dreumel.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 745553461.
Ons B.T.W.-nummer is NL001499810B12.

Bij bezoek aan onze website herkent onze webserver niet uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons op geeft
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  • alle informatie die u vrijwillig heeft verstrekt

Deze informatie wordt gebruikt:

  • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

* De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Dit wordt gebruikt:

  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst.
  • om informatie te registreren zoals de webpagina’s die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@vleeskopenonline.nl
Per telefoon: 0487-507374
Per brief: Meerheuvelweg 1A, 6621 KT Dreumel

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens. Tevens vind u in de e-mails die wij versturen een directe link om u voor onze nieuwsbrieven af te melden.

Menu